Reglement

 • Leerlingen worden verwacht bij alle lessen aanwezig en op tijd te zijn. Indien verlaat moet de student wachten tot de gaande oefening afgelopen is voordat zij binnenkomt en zich, uit beleefdheid, verontschuldigt.
 • Leerlingen hebben altijd het haar netjes opgestoken in een knot of een “broodje”. Indien het haar te kort is, moet het haar door speldjes of haarband uit het gezicht worden gehouden.
 • De leerlingen zijn in het bezit van de juist schoenen, sokjes, maillot en balletpakken etc. die behoren bij het betreffende niveau. De leerling komt altijd correct gekleed naar de les met alle benodigde spullen mee. Indien de leerling benodigde spullen vergeten is, is de docent in het recht hier consequenties aan te verbinden.
 • Is een leerlingen bij herhaling te laat of incorrect gekleed dan zal contact worden opgenomen met de ouders. De leerling kan als consequentie even op de bank worden gezet.
 • Kan een leerling onverhoopt niet aanwezig zijn bij een les dan dit, het liefst tijdig, mondeling of via een bericht doorgeven.
 • Deelname aan de lessen gebeurt geheel vrijwillig en op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor het ontstaan en de gevolgen van blessures of enig letsel opgelopen tijdens de lessen of tijdens het verblijf op en in de nabijheid van de locatie waar de lessen gegeven worden.
 • De leerlingen worden uitdrukkelijk aangeraden geen zaken van waarde in de kleedkamer achter te laten. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • De kleedruimte wordt altijd netjes achtergelaten. Al het gebruikte speelgoed wordt teruggezet en opgeruimd.
 • Oudere leerlingen zullen bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en zich zodanig gedragen.
 • Flessen water zijn alleen toegestaan in lessen van 75 minuten en meer.
 • Mobiele telefoons moeten op stil functie staan.
 • Leerlingen worden gevraagd om voor de les naar het toilet te gaan.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/begeleiders om de leerling op tijd te brengen en weer op tijd op te halen.
 • Onverantwoord of onbeleefd gedrag in de les wordt niet geaccepteerd en zal meteen te sprake worden gebracht met de leerling of de ouder/verzorger.
 • Vragen over leerlingen, les progressie, kleding of anderen zaken dienen via de mail of telefonisch te gebeuren. Dit i.v.m. het oponthoud van de volgende les.
 • Gevonden voorwerpen inleveren bij Helen of in de gevonden voorwerpen mand plaatsen in de kleedkamer. Een week voor een vakantie worden alle gevonden voorwerpen tentoongesteld. Niet opgehaalde voorwerpen worden weggedaan.

Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden.