Algemene voorwaarden

 1. Akkoord met voorwaarden

  Bij het insturen van het inschrijfformulier is akkoord gegaan met onderstaande voorwaarden en reglement.

 2. Inschrijven

  • Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Men ontvangt in het begin van het seizoen een overzicht met de verwachte lestijden en kosten van de leerling. Aanpassingen hierin moeten binnen twee weken plaats vinden.
  • Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het lesgeld.
  • Ouders/voogd die een overeenkomst aangaan voor hun kind zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden.
  • Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke opzegging, eventueel per e-mail.
  • Door het insturen van het inschrijfformulier geeft u Balletschool Helen Wilson tevens foto en filmrecht. Dit houdt in het plaatsen van foto’s en videobeelden op de website en social media.
  • Heeft u bezwaar tegen kunt u een formulier “geen toestemming foto’s en videobeelden” downloaden en inleveren.
 3. Betalingswijze

  • Inschrijfgeld: Er wordt eenmalig €8- gerekend voor de inschrijving. Deze kosten worden bij de eerste betaling verwerkt.
  • Een proefles is altijd gratis!
  • Mocht een leerling op een later tijdstip in het seizoen extra lessen willen volgen, dan gaat de betaling in vanaf het begin van de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.
  • Indien er een betalingsachterstand ontstaat van twee maanden of meer wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij tussentijds verzuim van lessen om wat voor reden dan ook, wordt het lesgeld doorberekend. Indien er sprake is van langdurige ziekte is er in overleg uitzondering mogelijk.
  • U kunt kiezen om het lesgeld in 3 termijnen te betalen of voor een geheel jaar te betalen waarbij u een korting van €15- ontvangt.

   

 4. Opzegging

  Wilt u onverhoopt de lessen opzeggen dan dient dit schriftelijk (mail) te geschieden. Zolang er niet officieel is opgezegd, blijft er lesgeld verschuldigd. Voor het opzeggen geld uiterlijk een maand voor het einde van het termijn. Hiervoor geld:

  • Opzeggen aan het einde van het 1e termijn (sept-dec): vóór 1 december indienen.
  • Opzeggen aan het einde van het 2e termijn (jan-mrt): vóór 1 maart indienen.
  • Opzeggen aan het einde van het 3e termijn (apr-jun): vóór 1 juni indienen.
  • Opzeggen aan het einde van het jaar (sep-jun): vóór 1 juni indienen.

   

 5. Lesdoorgang

  Een les kan geannuleerd worden indien daartoe gegronde redenen (overmacht) zijn, zonder dat hier vervangende lessen of financiële consequenties aan gebonden zijn. Er wordt altijd geprobeerd om vervanging te regelen.Wanneer er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn hoeft de les niet door te gaan.

 6. Informatie

  Informatie aangaande lessen, voorstellingen etc. wordt verspreid via de site: www.balletschoolhelenwilson.nl en de maandelijkse nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat uw gegevens bij ons up to date zijn.